Fasádne lešenie

Prenajímame radové dielcové lešenie typu Graf. Graf je systémové rámové lešenie so šírkou 0,65 m, pri rozostupe polí 2,5 m a výškou 2,0 m. Rámy lešenia sú z rúr 48,3 x 2,3 vysokopevnej ocele.

Pri lešení sa bežne nepoužívajú žiadne diagonály. Stabilizácia paralelne k fasáde je zabezpečená pomocou dvojitého zábradlia spolupôsobením s fasádnym ukotvením a vystužujúcimi podlážkami. Úžitková nosnosť jedného lešeňového podlažia je max. 200 kg/m2.

Možnosť stavby až do 60 m výšky.


→ Kliknite pre zväčšenie

Cenník fasádneho lešenia

(uvedené ceny sú bez DPH):

Prenájom €0,06/m2/deň
Montáž a demontáž € 1,90/m2
Doprava lešenia 7,5t nákladným autom
(max 350 m2)
€ 0,62/km
Doprava lešenia 18t nákladným autom
(max 750 m2)
€ 1,20/km (vrátane manipulácie s rukou)

Montáž a demontáž prenajatého lešenia vykonávajú výhradne pracovníci firmy MÁLEN.


→ Kalkulačka

Vysvetlivky:

  • 1 m2 fasádneho lešenia sa rozumie 1 m2 pohľadovej plochy lešenia,
  • pohľadová plocha lešenia je dĺžka lešenia x pracovná výška
  • pracovná výška lešenia je výška 2 m nad najvyššiu podlážku lešenia.

Presné určenie cien sa vykonáva pred začatím prác.

Pre verných zákazníkov a zákazníkov, s ktorými bola spolupráca radosťou, vieme ceny upraviť k obojstrannej spokojnosti.